Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Straya
Xuất hiện:
3 Tháng năm 2015
Châm ngôn
Aussie Aussie Aussie
Giới thiệu về
Freshly born from a Kangaroo's pouch. We are the Aussies (and some kiwis) of AoC. No skill is needed to join. All you need to know to join is the 2nd verse of our Anthem. Actually no one knows that so just reply to our motto correctly
Trang web
Xếp hạng của Team
Australia Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Straya]robo_boro Người lập Team 12 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 6:57 pm
+[Straya]noodleb0x Australian Made 29 Tháng năm 2017 11 Tháng bảy 2018 - 11:59 am
[Straya]_Pran_ Australian Made 13 Tháng năm 2015 31 Tháng bảy 2018 - 1:21 pm
[Straya]robo_boro_ Australian Made 3 Tháng năm 2015 6 Tháng năm 2018 - 8:43 am
[Straya]Zain_Naik Australian Made 11 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 8:01 pm
[Straya]ALLCAPSYEAH Australian Made 25 Tháng năm 2017 Hôm nay, 10:57 am
[Straya]Jordan Australian Made 27 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 9:39 am
[Straya]_Pran Australian Made 3 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 11:24 am
[Straya]Shark_Slayer A Magpie in Spring 13 Tháng mười một 2017 27 Tháng bảy 2018 - 1:41 pm
[Straya]Socksyyy A Magpie in Spring 5 Tháng sáu 2015 Hôm nay, 2:13 am
[Straya]Azrael A Magpie in Spring 31 Tháng năm 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[Straya]fvkthebanks A Magpie in Spring 11 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 4:17 pm
[Straya]oomps_ A Magpie in Spring 4 Tháng năm 2015 22 Tháng mười hai 2017 - 12:35 am
[Straya]Ghosn A Magpie in Spring 13 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 5:01 pm
[Straya]PhreshTuna A Magpie in Spring 16 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 7:49 pm
[Straya]The_Plane A Magpie in Spring 26 Tháng năm 2017 1 Tháng tám 2018 - 9:52 am
[Straya]_Jiggsy A Magpie in Spring 5 Tháng năm 2015 9 Tháng hai 2018 - 2:22 pm
[Straya]ClockWork88 A Magpie in Spring 17 Tháng ba 2018 Hôm nay, 2:32 pm
[Straya]Flightlessbird ANZAC 2 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 5:08 am
[Straya]FreeKitten ANZAC 4 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 3:57 pm
[Straya]_Redrum__ Fosters 22 Tháng mười hai 2017 2 Tháng tám 2018 - 4:07 am
[Straya]Straya Fosters 13 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 4:39 pm
[Straya]__homers84 Fosters 12 Tháng mười một 2017 11 Tháng tám 2018 - 9:20 am
[Straya]Swithdas Fosters 7 Tháng năm 2018 Hôm nay, 6:51 pm
[Straya]AfterDarkness Fosters 20 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 2:54 pm
[Straya]Yukikaze_ Boxing Kangaroos 12 Tháng tám 2018 Hôm nay, 10:36 am
[Straya]theAussieciv Boxing Kangaroos 3 Tháng mười hai 2017 16 Tháng bảy 2018 - 2:03 pm
[Straya]GrandNagus Boxing Kangaroos 24 Tháng sáu 2017 12 Tháng tám 2018 - 12:15 pm
[Straya]thebaconator1 Boxing Kangaroos 9 Tháng mười hai 2017 12 Tháng tám 2018 - 12:13 pm
[Straya]BloodShed_ Boxing Kangaroos 23 Tháng mười 2017 30 Tháng bảy 2018 - 5:08 am
[Straya]FlawlessJ Boxing Kangaroos 10 Tháng hai 2018 Hôm nay, 8:43 am
[Straya]Byzantine14 Boxing Kangaroos 3 Tháng hai 2018 24 Tháng sáu 2018 - 3:08 pm
[Straya]scarecrow747 Skippies 2 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 2:45 pm
[Straya]Superwog Skippies 1 Tháng sáu 2017 13 Tháng chín 2017 - 2:36 pm
[Straya]chirpas Skippies 2 Tháng sáu 2017 10 Tháng sáu 2018 - 2:00 pm
[Straya]Mau5 Skippies 13 Tháng một 2018 Hôm qua, 11:19 am
[Straya]CrownTheEmpire Skippies 14 Tháng sáu 2017 15 Tháng tám 2018 - 1:42 pm
[Straya]bug_ee Skippies 5 Tháng sáu 2017 30 Tháng năm 2018 - 3:19 pm
[Straya]Lark Little Vegemites 4 Tháng năm 2018 15 Tháng tám 2018 - 1:44 pm
[Straya]BBQpringles Little Vegemites 5 Tháng tám 2018 10 Tháng tám 2018 - 1:53 pm
[Straya]Pandac Little Vegemites 10 Tháng năm 2018 Hôm qua, 10:48 am
[Straya]JazzMax Little Vegemites 6 Tháng tám 2018 14 Tháng tám 2018 - 2:46 pm
[Straya]timotim14 Little Vegemites 29 Tháng năm 2018 12 Tháng tám 2018 - 6:32 am
[Straya]MGCPolter Little Vegemites 24 Tháng tư 2018 5 Tháng tư 2018 - 3:44 pm
[Straya]Lusciouslugtits Little Vegemites 24 Tháng tư 2018 27 Tháng năm 2018 - 8:11 am
[Straya]TheChaosMan Little Vegemites 10 Tháng tư 2018 12 Tháng năm 2018 - 12:13 am
[Straya]Dingo45 Little Vegemites 10 Tháng tám 2018 Hôm nay, 9:29 am
[Straya]Ladus Little Vegemites 22 Tháng hai 2018 28 Tháng bảy 2018 - 4:08 pm
[Straya]shuantha Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 13 Tháng tư 2018 - 12:41 am
[Straya]Portablejim Little Vegemites 24 Tháng tư 2018 22 Tháng bảy 2018 - 10:48 am
[Straya]CrimeWave Little Vegemites 2 Tháng sáu 2017 26 Tháng sáu 2018 - 3:53 pm
[Straya]Fubernucked Little Vegemites 1 Tháng sáu 2017 10 Tháng năm 2018 - 10:56 am
[Straya]L02B Little Vegemites 3 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:31 pm
[Straya]Raistlinn Little Vegemites 27 Tháng mười hai 2017 1 Tháng ba 2018 - 11:22 am
[Straya]Edge_ Little Vegemites 3 Tháng bảy 2017 9 Tháng sáu 2018 - 5:02 pm
[Straya]_Meddle_ Little Vegemites 15 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 6:34 pm
[Straya]auzziej Little Vegemites 12 Tháng tám 2018 Hôm nay, 6:04 pm
[Straya]RAFFLEPUNCH Little Vegemites 14 Tháng mười hai 2017 6 Tháng bảy 2018 - 1:49 pm
[Straya]CondoM Little Vegemites 5 Tháng sáu 2015 20 Tháng năm 2018 - 9:05 am
[Straya]ChriSt Tuna 25 Tháng năm 2017 Hôm nay, 5:57 pm
[Straya]Shed_ Fruit Cake 22 Tháng một 2018 Hôm nay, 8:04 pm